Container

Under perioden 2019-05-16 t.o.m. 2019-05-21 kommer det stå en container på gången mellan husen. Medlemmar kan där kasta uttjänta saker. Det är dock inte tillåtet att kasta miljöfarligt avfall.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL:
BILDÄCK, HUSHÅLLSAPPARATER,
DATORER, BATTERIDRIVNA LEKSAKER,
FÄRGBURKAR, VÄTSKOR, GLÖDLAMPOR,
LYSRÖR, ARMATURER, VITVAROR OCH
BATTERIER.

Av: Styrelsen, april 30, 2019
Tillbaka