Extra föreningsstämma 2017-10-25, kl 19, Karlbergs skola

Föreningens stadgar behöver anpassas till förändring av lagstiftningen.  Se Bostadsrätternas information.
Förslag ändrade stadgar.
Efter stämman blir det information angående vindsprojektet.

Extra föreningsstämma 2017-10-25

Ladda ner dokument här!

Av: Styrelsen, september 18, 2017
Tillbaka