Föreningsstämma 2020

Som framgår av kallelsen nedan kommer årets föreningsstämma äga rum via ett videomöte.
Kallelse, årsredovisning, revisionsberättelse, motioner etc. delas ut 2020-05-14 i brevlådorna.

Kallelse_BrfValvet_2020

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning för 2019

(Sidan uppdaterad 2020-05-14)

Av: Styrelsen, april 29, 2020
Tillbaka