Motioner till årsstämman

Årsstämman är planerad till torsdag 2019-05-23, kl.19:00.

Senaste dag att lämna in motioner finns i föreningens stadgar §28 och är i år 2019-02-28.

Motioner, som bör utformas som ett konkret förslag för stämman att ta ställning till, mailas till:
kristian@ringenson.se.

(Sidan uppdaterad 2019-03-04)

Av: Styrelsen, januari 25, 2019
Tillbaka