Motioner till föreningsstämman, nytt avtal med Com Hem m.m.

Motioner till föreningsstämman, som är planerad till 2018-05-24, skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-02-28.
Motioner kan skickas som e-post till någon i styrelsen eller, om ni inte har möjlighet till det, lägg dem i föreningens brevlåda i 74:ans trapphus . E-postadresser finns under menyn Styrelse och organisation.

Det befintliga avtalet med Com Hem för bredband, TV och IP-telefoni gäller t.o.m. 2018-06-30. Efter förhandlingar med Com Hem har ett förmånligt nytt avtal tecknats för i första hand till 2020-06-30. Ni som önskar ha kvar abonnemang med Com Hem efter 2018-06-30 kan  fortsätta med det. (Avtalet med Bredbandsbolaget gäller fortfarande oförändrat.)

Föreningen har inköpt en ”pirra” som medlemmar kan nyttja.  Den står i hobbyrummet i 74:an. Nyckel finns i nyckelskåpet i tvättstugan.

Glöm inte märka cyklar, barnvagnar och era andra saker i cykelförråd, barnvagnsrum och cykelställ utomhus senast 2018-03-14.

(Sidan uppdaterad 2018-03-08.)

Av: Styrelsen, februari 15, 2018
Tillbaka