Obligatoriskt ventilationskontroll (OVK)

(Sidan uppdaterad 2019-12-06)
Föreningen har s.k. FT-ventilation, en fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena
är fläktstyrda centralt.
Boverket kräver att OVK ska utföras vart tredje år och vi behöver nu göra detta under
2019, men efter att fönsterrenoveringen blivit klar.
Därför behöver vi utföra detta mitt i julstressen, och det ber vi om ursäkt för. Det innebär
att det kontrakterade utföraren Franska Bukten kommer behöva komma in i
samtliga lägenheter 11-12 december enligt det utskick alla fått (se nedan).
Det har varit ganska svårt att få OVK godkänd genom åren, i huvudsak beror detta på att medlemmar monterar in ej godkända köks(spis)fläktar i ventilationssystemet med separata motorer som stör husens centrala ventilation och leder till att andra lägenheter inte får acceptabla ventilationsflöden.
Vårt ventilationssystem kräver i första hand volymkåpa/spiskåpa utan fläkt (sådan som funnits som original i samtliga lägenheter och har två lägen – grundflöde och forcering). Godkända kåpor: FRANKE F 251-10 eller FSK 490-11.
I andra hand kan en kolfilterfläkt monteras, om den EJ ansluts till den gemensamma ventilationskanalen.
I tredje hand – om man nu har köpt felaktiga kåpor med spisfläktar som kräver egen ventilationskanal (är vanliga i villor) – kan man montera dessa ihop med Spjäll 125 men det är ett sämre alternativ då luften kommer ventileras in i lägenheten igen och det kan med medföra viss lukt i sämsta fall.
Ni som har felaktiga fläktar vänligen byt ut dem till de godkända.
===========================================================================
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras den 11-12 december 2019. Kontrollen skall ske i samtliga lägenheter. Nedan visas informationen från firman, Franska Bukten, som utför kontrollen.
Ni som har lås med servicelägen bör använda det. Se illustrationen nedan.
Anvisningar:
Avisering-OVK-11-12-dec

Ladda ner dokument här!

Lås, serviceläge (för er som har denna typ av lås):
Låsserviceläge

Ladda ner dokument här!

Av: Styrelsen, november 5, 2019
Tillbaka