Test av fjärrvärme 2020-12-14

Meddelande från Stockholm Exergi:
Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 14 december. Testerna pågår mellan 8:00 – 12:00.Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.
För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Av: Styrelsen, december 10, 2020
Tillbaka