Upprustning av gården/lekplatsen ut mot Karlbergsvägen

Under fyra veckor from 2018-04-09 pågår upprustning av förskolans gård ut mot Karlbergsvägen. Detta sker i förskolans regi.
Lekutrustningen byts ut och markarbetet omfattar bl. a. fallskyddsbeläggning under klätterställning, plattsättning och konstgräs av vissa grusytor.
Under tiden för renovering behöver förskolan använda innergården som uppställningsplats för barnen. Vi ber om överseende med detta.

Av: Styrelsen, april 13, 2018
Tillbaka