Andrahandsuthyrning

Pågående uthyrningar i andra hand

Hus Lägenhet From Beviljad tom
76:an 1502-44 2023-09-01 2024-05-31

Regler

Andrahandsuthyrningar skall godkännas av styrelsen. Se ansökningsblankett nedan.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning enligt lag och praxis i Hyresnämnden.
Ålder eller sjukdom – Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort – Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
Längre utlandsvistelse – För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
Provsamboende – Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
Uthyrning till närstående – Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.
Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand. Exempel på sådana skäl kan vara att du köpt en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning, maximalt ett år enligt Hyresnämndens praxis.
Information från Sveriges Domstolar.

Avgift

Avgift till föreningen enligt stadgarna är 10% av prisbasbelopp per år eller 1/12 av denna summa per påbörjad kalendermånad.

Ansökningsblankett

Ladda ner blankett här.

(Sidan uppdaterad 2024-04-27)