Stadgar

Stadgar godkända av Bolagsverket 2018-02-06, ärende 50371/2018.

Om PDF inte kan visas på mobiltelefon eller surfplatta, vänligen ladda ner PDF längre ner på sidan.

Stadgar

Ladda ner stadgar här!