Planritningar lägenheter

Lägenhetstyper. Enkla planritningar från 1985, då huset byggdes.

Planritningar_lagenheter1985

Ladda ner dokument här!