Om Brf Valvet

Bostadsrättsföreningen Valvet i Stockholm bildades i april 1999 i syfte att, genom förvärv av fastigheten Skålen 25, upplåta bostadsrätt för permanent boende till medlemmar i föreningen.

Fastigheten var föremål för försäljning under 2001 då Svenska Bostäder lämnade ett erbjudande till föreningen. Parterna kom då ej till någon uppgörelse och försäljning av fastigheten stoppades senare genom politiska beslut.

I mars 2007 överlämnades på nytt en fullständig intresseanmälan till Svenska Bostäder om förvärv av fastigheten. I juni 2007 anlitade styrelsen SBC för att, i egenskap av ombildningskonsult, bistå Brf Valvet i ombildningsärendet.

I januari 2008 lät Svenska Bostäder, genom värderingsföretaget Newsec Advice AB, värdera fastigheten Skålen 25. Värderingsbesiktning utfördes 29 januari 2008. Den 29 april beslutade Svenska Bostäders styrelse att erbjuda fastigheten Skålen 25 till försäljning för 125 mkr.

Den 28 augusti 2008 hölls en extra föreningsstämma (köpstämma) där beslutet togs att tacka ja, med röstsiffrorna 43 mot 1, till förvärv av fastigheten.

Den 19 november 2008 undertecknade Styrelsen det köpekontrakt som innebar att föreningen förvärvar fastigheten Skålen 25. Tillträdesdag, dvs då fastigheten övergår från Svenska Bostäder till Brf Valvet, fastställdes till onsdagen den 17 december 2008.

Den 17 december 2008 firades gemensamt med champagne i Lokalen på Karbergsvägen 76. På tillträdesdagen hade föreningen 38 medlemmar (av 44 lägenheter).