Mäklarinformation

Medlemsansökningar och överlåtelseavtal
Dokumenten skrivs under med elektronisk signering. Dokumenten skickas till:
SBC (7560)
Box 226
85104 Sundsvall
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

Brf-Valvet-i-Stockholm-2021

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020

Brf-Valvet-i-Stockholm-2020

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019

Brf-Valvet-i-Stockholm-2019

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning för 2018
Brf-Valvet-i-Stockholm-2018

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning för 2017:
Årsredovisning BRF Valvet 1jan-31dec 2017_SIGN

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning för 2016:
Årsredovisning BRF Valvet 1jan-31dec 2016_SIGN

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning för 2015:

Årsredovisning_2015

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning för 2014:

ÅR2014 signerad

Ladda ner dokument här!

Stadgar:

Stadgar

Ladda ner dokument här!