Välkommen till Brf Valvet!

Valkommen_till_Valvet_2022-02-02
Om PDF inte kan visas på mobiltelefon eller surfplatta, vänligen ladda ner dokument här!

Välkommen som medlem i Brf Valvet i Stockholm!

Vår del av Vasastan
Skålen 25, som vår fastighet heter, ligger mitt i den barntätaste delen av Vasastan. I anslutning till fastigheten ligger bl a Karlbergsskolan (åk 0-3) med sin skolgård, gymnastiksal och lekutrustning. I närområdet ligger även en mängd olika förskolor, såväl privata som kommunala samt områdets enda pulkabacke.

Vår fastighet får nog betraktas som en ”kändis” i grannskapet eftersom gångstråket, som förbinder Karlbergsvägen med områdets stora gård, löper genom det valv som även gett namn åt vår bostadsrättsförening.

I närområdet hittar man all tänkbar service och en uppsjö av caféer och restauranger. Vår del av staden präglas av liv och många barn i rörelse på dagen samt av lugna kvarter på kvällen.

Välkommen till oss och den bästa delen av Vasastan!

Historik
Fastigheten Skålen 25 uppfördes 1985-86 i Svenska Bostäders regi. Fastigheten omfattade ursprungligen 46 lägenheter, en förskolelokal om 741 m2, en kvarterslokal om 88 m2 samt en separat gårdsbyggnad bl a innehållande gemensam tvättstuga.

Bostadsrättsföreningen Valvet i Stockholm bildades i april 1999 i syfte att, genom förvärv av fastigheten Skålen 25, upplåta bostadsrätt för permanent boende till medlemmar i föreningen. Fastigheten var föremål för försäljning under 2001 då Svenska Bostäder lämnade ett erbjudande till föreningen. Parterna nådde då inte någon uppgörelse och försäljningen stoppades senare genom politiska beslut.

I mars 2007 överlämnades på nytt en intresseanmälan till Svenska Bostäder gällande förvärv av fastigheten. I november 2008 undertecknades slutligen det köpekontrakt som innebar att föreningen övertog fastigheten från den 17 december 2008.

Sedan några år tillbaka omfattar fastigheten 47 lägenheter upplåtna med bostadsrätt.
Föreningen är hyresvärd för en lokalhyresgäst, Birkagårdens förskola (Karlbergsvägen 74, på 741 m2).

Praktisk information
Styrelsen sammanträder ca en gång per månad. Föreningen har anlitat Khoury & Bergström Förvaltning AB för ekonomisk förvaltning, telefon 031-7979421. Fastighetsägarna Service är vår tekniske fastighetsförvaltare. Se separat kontaktinformation.

Meddelanden till styrelsen lämnas med fördel via e-post enligt kontaktuppgifter på föreningens hemsida.
Information från styrelsen anslås normalt på anslagstavla i trapphusentré och via föreningens hemsida. Kallelse till stämma och annan väsentlig information distribueras till varje hushåll.

Fastigheten omfattar 47 lägenheter upplåtna med bostadsrätt.
Föreningen är hyresvärd för en lokalhyresgäst, Birkagårdens förskola (Karlbergsvägen 74, på 741 m2).

Parkeringsövervakning utförs av aimo park. Det är tillåtet för medlemmar med giltigt P-tillstånd att parkera 60 minuter inom fastigheten för lastning och lossning. Väg för räddningsfordon, sophantering och annan trafik får ej blockeras. P-tillstånd utkvitteras genom styrelsen. Genom avtal med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) finns en kö för medlemmar till garageplats i Idun-garaget, Norrbackagatan 45. Parkeringen administreras av Parkeringsservice Svenska AB, telefon: 0771-77 11 00.

Sophantering och sortering av matavfall. Se menyn Avfallshantering.

Utrymme för källsortering finns ej i fastigheten. Källsorterade fraktioner (glas, metall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, batterier) skall lämnas vid kommunala återvinningsstationer, ex vid Karlbergsvägen 89, Vikingagatan 27 eller Rörstrandsgatan 32.

Utrymme för grovsopor finns ej i fastigheten. Grovsopor lämnas vid kommunal återvinningscentral eller Mobila miljöstationen.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning (se Andrahandsuthyrning i broschyren ovan och menyn Andrahandsuthyrning) finns här.

Hemsidan
På hemsidan hittar ni bl a uppgifter om Lägenhetsnummer, Felanmälan, Stadgar, Trivselregler, Ritningar, Renoveringar, Regler och tips inför ombyggnad, Sophantering, Lås och nyckelbeställning, Lokalen, mm.

(Sidan uppdaterad 2024-01-01)