Bredband och TV

Föreningen har avtal med Telenor för distribution via fiber av bredband, digital-TV och IP-telefoni.
Fibern är framdragen till samtliga medlemslägenheter, som är kollektivt anslutna.
Standardhastigheten är  from 2018-02-01 250/250 Mbit. Medlemmar som önskar snabbare uppkoppling, f.n. max 1000/1000 Mbit, kan teckna ett tilläggsavtal med Telenor.

Föreningen har sedan länge avtal även med tidigare Com Hem, numera Tele2, för bredband, kabel-TV och IP-telefoni. Avtalet gäller för närvarande t.o.m. 2024-06-30.
Den 8 september 2020 blev tv-kanalerna helt digitala och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgick.
Tele2.
(Sidan uppdaterad 2022-10-31)