Bredband och TV

Föreningen har avtal med Telenor för distribution via fiber av bredband, digital-TV och IP-telefoni.
Fibern är framdragen till samtliga medlemslägenheter, som är kollektivt anslutna.
Standardhastigheten är  from 2018-02-01 250/250 Mbit. Medlemmar som önskar snabbare uppkoppling, f.n. max 1000/1000 Mbit, kan teckna ett tilläggsavtal med Telenor.

Man kan välja att göra på två olika sätt vid byte av ägare till bostadsrätten:
1. Den gamla ägaren säger upp sitt avtal och skickar tillbaka sin utrustning. Den nya ägaren får då ringa in och beställa tjänst och utrustning själv.
2. Man gör en överlåtelse mellan nya och gamla ägaren. Då tar nya ägaren övertar utrustningen och behöver inte beställa ny. Ladda ner Överlåtelseblankett.

Föreningen har sedan länge avtal även med tidigare Com Hem, numera Tele2, för bredband, kabel-TV och IP-telefoni. Avtalet gäller för närvarande t.o.m. 2024-06-30 och kommer sedan att upphöra.
Den 8 september 2020 blev tv-kanalerna helt digitala och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgick.
Tele2.
(Sidan uppdaterad 2023-06-19)