Låssystem – Nycklar

BESTÄLLNING AV NYCKLAR OCH LÅS

Nycklar och lås i fastighetens låssystem kan endast beställas genom styrelsen. Beställning görs via föreningens låssystemansvarige, Marcus Wahlström i 74:an, e-post: marcus.whalepower@gmail.com.

AVHÄMTNING AV NYCKLAR

Beställda nycklar avhämtas hos Axlås Solidlås på adress som meddelas vid beställningstillfället. Betalning sker vid avhämtning.

INFORMATION OM LÅSSYSTEMET

Till varje lägenhet hör 2 st olika nycklar enligt nedan:

Nyckel 1 (Lägenhetsnyckel, märkt LG, 3 st/lgh) går till trapphusentréer, behållare för matavfall respektive hushållsavfall samt till den egna lägenheten om låsbyte beställs/har beställts via föreningen.

Nyckel 2 (Förrådsnyckel, märkt FR, 2 st/lgh) går till övriga utrymmen som;
källarkorridor, lägenhetsförråd, cykelrum, barnvagnsrum, tvättstuga mm.

BYTE AV LÄGENHETSLÅS

Detta gäller endast de som har kvar det gamla låssystemet från Svenska Bostäders tid:

Genom att byta låscylinder till lägenhetsdörren ingår låset i ett säkrare och modernare låssystem. Du får endast två olika nycklar att hålla reda på (tre om du väljer ha kvar ditt gamla lås från Svenska Bostäders tid), se ovan.
Det nya låset går även att ställa i ett s.k. ”serviceläge”. När låset ställts i serviceläge kan fastighetsskötaren komma in via en speciell servicenyckel (du slipper hålla dig hemma eller låna ut din egen nyckel vid ev fel i lägenheten). Låses dörren som vanligt är det dock bara den egna nyckeln som har tillträde till lägenheten. Kostnad för nytt lås: Vänligen kontakta låssystemsansvarig som också beställer.

INFORMATION ASSA 4810

Vissa medlemmar har bytt till moderna, elektriska lås, som kan fjärrstyras.

(Sidan uppdaterad 2023-12-14)