Nyheter

Informationsbrev december 2023

Av: Styrelsen, december 14, 2023 Läs mer

Nedgradering av huvudsäkring till 20 A

Av: Styrelsen, oktober 25, 2023
Nedanstående meddelande skickades ut som e-post 2023-10-25.
Hej!
Nyligen har du som lägenhetsinnehavare i Brf Valvet fått ett brev från Ellevio om din elavgift.
Styrelsen har nu varit i kontakt med Ellevio. Bakgrunden är att det har varit fel i dokumentationen kring vilken ampere det är på huvudsäkringarna i trapphuset till respektive lägenhet. Det är i nuläget 25 A men Ellevio påstår att de vid något tillfälle har fått en felaktig uppgift om 20 A vid kontroll. Det är oklart hur gammalt missförstånd det är frågan om.
Ellevio avser nu att debitera en högre avgift från samtliga boende i föreningen med anledning av detta. Avgiftshöjningen gäller från och med den 1 november 2023. Det skulle innebära 505 kr/mån istället för nuvarande 105 kr/mån per lägenhet.
Föreningens styrelse har med anledning av detta beslutat att nedgradera samtliga anslutningar till 20 A för att ni som medlemmar skall kunna behålla det lägre priset om 105 kr/mån.
Om DU som lägenhetsinnehavare hellre vill ha kvar 25 A så går det bra att anmäla detta till styrelsen INOM 5 dagar. Då undantar vi din lägenhet från nedgraderingen. MEN det innebär en högre månadsavgift till Ellevio för dig (en höjning from november från 105 kr till 505 kr).
Säkring – 20230101 (ellevio.se)

För dig som inte vet om du behöver behålla 25 A kan följande vara bra att känna till:
20 A räcker för dig om du har en årsförbrukning om 25 000 – 30 000 kWh/år och ett max effektuttag om 14 kW (20 A x 230 V x 3 faser = 13 800 W). Det är standard för de flesta lägenheterna.
Om du i stället väljer 25 A kan du ha ett max effektuttag om 17.25 kW (25 A x 230 V x 3). Skillnaden är alltså inte så stor.

Om du inte gör någonting så nedgraderas din lägenhet automatiskt.
MEN vill du ha kvar 25 A så SKALL DU ANMÄLA detta skriftligen till styrelsen brfvalvet@karlbergsvagen7476.se senast den 30 oktober 2023.
Ange anläggnings-id (ett långt nummer) som du hittar på en faktura från Ellevio. Det framgår även av brevet som kommit från Ellevio.
Vänligen,
Styrelsen

Läs mer

Föreningsstämma 2023

Av: Styrelsen, maj 1, 2023 Läs mer

Container

Av: Styrelsen, april 4, 2023
Föreningen kommer att ställa upp en container mellan husen för att kasta uttjänta saker under tiden 2023-04-20 – 2023-04-24. Farligt avfall får ej slängas där.

Container-2023-04-20
Ladda ner dokumentet här!

Läs mer

Rensning av kvarlämnade cyklar m.m.

Av: Styrelsen, mars 22, 2023 Läs mer

Ny ekonomisk förvaltare 2023

Av: Styrelsen, januari 5, 2023 Läs mer

Informationsbrev november 2022

Av: Styrelsen, november 15, 2022 Läs mer

Stamspolning vecka 47

Av: Styrelsen, november 7, 2022
Stamspolning kommer ske under perioden 2022-11-21 – 2022-11-23 i samtliga lägenheter och i förskolan. Firman Interspol aviserar gällande schema. Ni ombeds göra er lägenhet tillgänglig till den aviserade dagen enligt de särskilda instruktioner ni får i brevlådan. Om ni har det nya låsschemat ställer ni låset i serviceläge. Om ni har de äldre låsen ger ni antingen nyckel till Interspol samma morgon som aviserat eller har någon hemma den aktuella tiden.

Lås EJ överlåset den aktuella dagen!

Vi tackar för ert samarbete.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Valvet

Läs mer

Föreningsstämma 2022

Av: Styrelsen, maj 18, 2022 Läs mer

Informationsbrev våren 2022

Av: Styrelsen, april 25, 2022 Läs mer

Arbete p.g.a. igensatta sopnedkast

Av: Styrelsen, februari 4, 2022
Under vecka 6 (start 2022-02-06) påbörjas ett arbete med att återställa väggarna där luckorna för sopnedkastet suttit.
Arbetet utförs av firman Gusten Persson Måleri AB.
Läs mer

Informationsbrev december 2021

Av: Styrelsen, december 14, 2021 Läs mer

Information gällande avfall

Av: Styrelsen, november 27, 2021 Läs mer

Information om Infarten 74:an

Av: Styrelsen, oktober 7, 2021

Vi har beslutat att slänga sopor och matavfall i separata kärl som av utrymmes- och ekonomiska skäl behöver stå på infarten vid 74:an. Redan nästa vecka kommer två ytterligare skåp för sopkärl vilket gör att parkering inte kommer att vara möjlig där längre. Men man kan fortfarande göra en snabb lastning om ca 5 minuter, sedan måste bilen flyttas.

Om man står där kommer man ofrånkomligen stå rakt framför bommen vilket spärrar för trafik ut från gården och förstås hindrar räddningsfordon från att komma in.

Lösningen för 1 timmes parkering som p-tillståndet medger är att ställa sig utmed staketet mellan husen.

Till bommen behövs en s k Bomnyckel (eller Brandkårsnyckel som det egentligen heter) som finns att köpa på t ex vissa webbutiker, Bauhaus etc. Kan även finnas på nyckel/sko-butiker.

Det är extremt viktigt att aldrig blockera bommen då den är vital för räddningstjänst och andra transporter för att ta sig in och ut till vår fastighet.

Tack.

Läs mer

Renovering av ventilationen

Av: Styrelsen, augusti 18, 2021 Läs mer

Com Hem blir Tele2

Av: Styrelsen, april 29, 2021

För er som nyttjar Com Hem:

ComHem2Tele2

Ladda ner dokumentet här!

Läs mer

Föreningsstämma 2021

Av: Styrelsen, april 24, 2021 Läs mer

Nytt angående hemförsäkring och container

Av: Styrelsen, april 15, 2021

På grund av stor ökad premie för föreningens fastighetsförsäkring kommer bostadsrättstillägget EJ längre ingå fr o m 2021-05-01. Detta innebär att vi ber samtliga medlemmar kontakta sitt hemförsäkringsbolag och lägga till bostadsrättstillägg fr o m 2021-05-01.
—-
Container

Föreningen kommer att ställa upp en container mellan husen för era uttjänta saker under tiden 2021-04-20 – 2021-04-27. Farligt avfall får ej slängas där.

Container-2021-04-20

Om man öppnar dokumentet för nerladdning fungerar länkarna.

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Separat matavfallsinsamling

Av: Styrelsen, mars 1, 2021
Första tömning sker 2021-04-13.
(Sidan uppdaterad 2021-04-10.)

Separat-matavfallsinsamling
Ladda ner dokument här!

Läs mer

Extra föreningsstämma 2021-02-08, kl. 19:00-20:00

Av: Styrelsen, februari 1, 2021 Läs mer