Nyheter

Separat matavfallsinsamling

Av: Styrelsen, mars 1, 2021

Första tömning sker 2021-04-13.
(Sidan uppdaterad 2021-04-10.)

Separat-matavfallsinsamling

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Extra föreningsstämma 2021-02-08, kl. 19:00-20:00

Av: Styrelsen, februari 1, 2021 Läs mer

Informationsbrev 2020-12-23

Av: Styrelsen, december 25, 2020 Läs mer

Test av fjärrvärme 2020-12-14

Av: Styrelsen, december 10, 2020

Meddelande från Stockholm Exergi:
Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 14 december. Testerna pågår mellan 8:00 – 12:00.Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.
För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Läs mer

Avstängning av el 2020-08-11

Av: Styrelsen, augusti 11, 2020
2020-08-11 är elen avstängd till hissar, tvättstugan och allmänna utrymmen mellan klockan 13 -16 p.g.a. underhållsarbete av Elevvio.
Läs mer

Trasig torktumlare

Av: Styrelsen, juni 29, 2020
Torktumlaren i tvättstugan är trasig. En ny torktumlare är beställd. Ny torktumlare år på plats.
(Sidan uppdaterad 2020-08-11.)
Läs mer

Föreningsstämma 2020

Av: Styrelsen, april 29, 2020

Som framgår av kallelsen nedan kommer årets föreningsstämma äga rum via ett videomöte.
Kallelse, årsredovisning, revisionsberättelse, motioner etc. delas ut 2020-05-14 i brevlådorna.

Kallelse_BrfValvet_2020

Ladda ner dokument här!

Årsredovisning för 2019

(Sidan uppdaterad 2020-05-14)

Läs mer

Container 7-12 maj

Av: Styrelsen, april 23, 2020
Container-2020-05

Om man öppnar dokumentet för nerladdning fungerar länkarna.

Ladda ner dokument här!

(Sidan uppdaterad 2020-05-06.)

Läs mer

Information gällande Covid-19

Av: Styrelsen, mars 28, 2020
Styrelsen har beslutat att s. k. störande arbeten (t.ex. bilning, borrning och hamrande), som utförs vardagar, ej får utföras under tiden Corona-krisen pågår.
Beslutet gäller fr. om. idag, 2020-03-28, och till en början t o m
2020-04-30 eller tills Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna.

Många är idag hemmavarande p.g.a. Corona-krisen och arbetar, studerar genom distansutbildning eller är i karantän och därmed blir störande arbeten ett mycket störande moment för boenden i föreningen.
Vi vill att detta respekteras och vill tacka för visat tålamod och att detta inte behöver fortgå länge.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Valvet

Följande information från Fastighetsägarna är anslagen i trapphusen:
info-covid-19

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Com Hem enbart digitalt från 2020-09-08

Av: Styrelsen, mars 5, 2020
Den 8 september 2020 går Com Hem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår.

Information från Com Hem.

(Sidan uppdaterad 2020-04-03)

Läs mer

Informationsbrev december 2019

Av: Styrelsen, december 25, 2019 Läs mer

Obligatoriskt ventilationskontroll (OVK)

Av: Styrelsen, november 5, 2019
(Sidan uppdaterad 2019-12-06)
Föreningen har s.k. FT-ventilation, en fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena
är fläktstyrda centralt.
Boverket kräver att OVK ska utföras vart tredje år och vi behöver nu göra detta under
2019, men efter att fönsterrenoveringen blivit klar.
Därför behöver vi utföra detta mitt i julstressen, och det ber vi om ursäkt för. Det innebär
att det kontrakterade utföraren Franska Bukten kommer behöva komma in i
samtliga lägenheter 11-12 december enligt det utskick alla fått (se nedan).
Det har varit ganska svårt att få OVK godkänd genom åren, i huvudsak beror detta på att medlemmar monterar in ej godkända köks(spis)fläktar i ventilationssystemet med separata motorer som stör husens centrala ventilation och leder till att andra lägenheter inte får acceptabla ventilationsflöden.
Vårt ventilationssystem kräver i första hand volymkåpa/spiskåpa utan fläkt (sådan som funnits som original i samtliga lägenheter och har två lägen – grundflöde och forcering). Godkända kåpor: FRANKE F 251-10 eller FSK 490-11.
I andra hand kan en kolfilterfläkt monteras, om den EJ ansluts till den gemensamma ventilationskanalen.
I tredje hand – om man nu har köpt felaktiga kåpor med spisfläktar som kräver egen ventilationskanal (är vanliga i villor) – kan man montera dessa ihop med Spjäll 125 men det är ett sämre alternativ då luften kommer ventileras in i lägenheten igen och det kan med medföra viss lukt i sämsta fall.
Ni som har felaktiga fläktar vänligen byt ut dem till de godkända.
===========================================================================
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras den 11-12 december 2019. Kontrollen skall ske i samtliga lägenheter. Nedan visas informationen från firman, Franska Bukten, som utför kontrollen.
Ni som har lås med servicelägen bör använda det. Se illustrationen nedan.
Anvisningar:
Avisering-OVK-11-12-dec

Ladda ner dokument här!

Lås, serviceläge (för er som har denna typ av lås):
Låsserviceläge

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Byte av torkskåp i tvättstugan

Av: Styrelsen, oktober 30, 2019
Torkskåpet i tvättstugan kommer att bytas ut under någon av dagarna 5 eller 6 november 2019. Räkna därför inte med att torkskåpet är helt tillgängligt dessa dagar.
Läs mer

Fönsterrenovering

Av: Styrelsen, juni 26, 2019
Tider under renoveringen:
Under V27-40 utförs diverse utvändiga målningsarbeten med paneler, dörrar, synliga takstolar mm, och då kommer personal vara på området till och från.
Under V28-30 utförs fönsterbyten i förskolans lokaler.
Start i lägenheter sker under V34 (se tidsplan för specifikation).
All personal som arbetar i entreprenaden har ID06 samt loggade kläder.
Vid start i lägenheterna V34 så kommer det finnas en lagbas på plats, som kommer sköta detaljplaneringen samt aviseringar av lägenheterna. Mer info kommer på era aviseringslappar.

Info-fönsterrenovering

Ladda ner dokument här!
(Ny tidplan 2019-09-19)
Tidplan-fönsterrenovering-v2

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Upprustning av Norrbackatäppan

Av: Styrelsen, juni 14, 2019 Läs mer

Informationsbrev maj 2019

Av: Styrelsen, maj 16, 2019 Läs mer

Föreningsstämma 2019

Av: Styrelsen, maj 1, 2019 Läs mer

Container

Av: Styrelsen, april 30, 2019
Under perioden 2019-05-16 t.o.m. 2019-05-21 kommer det stå en container på gången mellan husen. Medlemmar kan där kasta uttjänta saker. Det är dock inte tillåtet att kasta miljöfarligt avfall.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL:
BILDÄCK, HUSHÅLLSAPPARATER,
DATORER, BATTERIDRIVNA LEKSAKER,
FÄRGBURKAR, VÄTSKOR, GLÖDLAMPOR,
LYSRÖR, ARMATURER, VITVAROR OCH
BATTERIER.

Läs mer

Gemensamt bostadsrättstillägg

Av: Styrelsen, april 25, 2019

Brf Valvet kommer fr o m 2019-05-01 byta fastighetsförsäkring från Bostadsrätterna till Fastighetsägarna. I denna nya fastighetsförsäkring ingår också ett gemensamt bostadsrättstillägg som gäller för samtliga medlemmar. Om ni har ett bostadsrättstillägg i er hemförsäkring idag, kan den tas bort, om möjligt redan fr o m 2019-05-01 eller vid närmaste omläggningsdatum med ert försäkringsbolag. Kontrollera med bolaget.

Försäkringsvillkor:

Bostadsrattstillagg_PS904

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Vattenavstängning måndag 2019-03-25 kl. 11.00

Av: Styrelsen, mars 21, 2019

På grund av akut behov av rörlagning i undercentralen kommer vattnet stängas av för samtliga i husen (inklusive hela förskolan och dess kök) nu på måndag 2019-03-25 kl. 11.00.
Avstängningen ska vara så kort tid som möjligt, inom 1-2 timmar, men då det behöver bytas ut flera rördelar vet vi just nu i dagsläget inte hur lång tid detta kan ta. Vi ber er därför bunkra vatten för dessa timmar och ber om överseende.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Valvet

Läs mer

Motioner till årsstämman

Av: Styrelsen, januari 25, 2019

Årsstämman är planerad till torsdag 2019-05-23, kl.19:00.

Senaste dag att lämna in motioner finns i föreningens stadgar §28 och är i år 2019-02-28.

Motioner, som bör utformas som ett konkret förslag för stämman att ta ställning till, mailas till:
kristian@ringenson.se.

(Sidan uppdaterad 2019-03-04)

Läs mer

Informationsbrev december 2018

Av: Styrelsen, december 21, 2018 Läs mer

Extra föreningsstämma 2018-12-12, kl 19, Karlbergs skola

Av: Styrelsen, november 23, 2018
(För musen till dokumentets nederkant för att bläddra med pilknapparna.)

Kallelse-Extrastämma-2018-12-12

Ladda ner dokument här!

Bilaga 1
Inventeringsrapport_Brf_Valvet_2018-08-28

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Ny bokningstavla med app till tvättstugan 2018-11-09

Av: Styrelsen, november 6, 2018 Läs mer

Tvättstugan avstängd fredag 2018-09-14

Av: Styrelsen, september 3, 2018
Med anledning av markarbeten framför ingången till tvättstugan kommer den vara avstängd fredag 2018-09-14 fram till kl. 17:00.
Vi ber om överseende med stängningen.
Läs mer

Stamspolning

Av: Styrelsen, juni 15, 2018
På grund av akut behov kommer som aviserat obligatorisk stamspolning ske i samtliga lägenheter med början nu på måndag den 18:e juni enligt ett särskilt schema. Ni ombeds göra er lägenhet tillgänglig till den aviserade dagen enligt de särskilda instruktioner ni får i brevlådan. Om ni har det nya låsschemat ställer ni låset i serviceläge. Om ni har de äldre låsen ger ni antingen nyckel till leverantören Interspol samma morgon som aviserat eller har någon hemma den aktuella tiden.
Lås EJ överlåset den aktuella dagen!

Vi tackar för ert samarbete.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Valvet

Läs mer

Byte av dörrstängare för brandtrappans dörrar m.m.

Av: Styrelsen, juni 12, 2018
Under tiden den 13-15 juni 2018 kommer brandtrappsdörrarna få nya dörrstängare och justeras, åtgärder för att få tystare stängning.
Arbetet utförs av Järnetsmide Stockholm AB. Ansvarig kontaktperson är Stefan Nordlund,telefon 08-779 30 80.

Vi ber om överseende med eventuellt buller som arbetet kan medföra.

(Sidan uppdaterad 2018-06-14.)

Läs mer

Ny portkod 2018-05-25

Av: Styrelsen, maj 21, 2018
Fredag den 25 maj 2018 byts portkoden. Den nya koden är utdelad i meddelande i brevlådorna (men visas inte här eftersom denna webbsida är öppen för alla).
Läs mer

Bredbandsbolaget slås ihop med Telenor

Av: Styrelsen, maj 17, 2018
From 2018-05-15 blir Bredbandsbolagets kunder i stället kunder hos Telenor.
Närmare information framgår av Telenors informationssida.
Läs mer

Föreningsstämma 2018-05-24 kl. 19:00

Av: Styrelsen, maj 6, 2018
Kallelse till 2018 års föreningsstämma och årsredovisning för 2017 är utdelad 2018-05-05.

Kallelse_Arsmote_2018

Ladda ner dokument här!

Årsredovisningen finns under menyn Årsredovisningar men kan även laddas ner här:
Årsredovisning för 2017

Läs mer

Container

Av: Styrelsen, maj 4, 2018
Under veckan 2018-05-14 t.o.m. 2018-05-20 kommer det stå en container på gången mellan husen. Medlemmar kan där kasta uttjänta saker. Det är dock inte tillåtet att kasta miljöfarligt avfall.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL:
BILDÄCK, HUSHÅLLSAPPARATER,
DATORER, BATTERIDRIVNA LEKSAKER,
FÄRGBURKAR, VÄTSKOR, GLÖDLAMPOR,
LYSRÖR, ARMATURER, VITVAROR OCH
BATTERIER.

Läs mer

Hissrenoveringen

Av: Styrelsen, april 13, 2018
Fr om 2018-04-06 är hissen i 74:an färdigrenoverad och det har gått enligt tidsplan så i 76:an kan vi räkna med att det ”bara” är tre veckor kvar innan hissen fungerar igen.

Förskolans barn, föräldrar och personal har rätt att åka i hissen. De är våra hyresgäster och vi ber er att visa hänsyn och behandla dem väl.

Läs mer

Upprustning av gården/lekplatsen ut mot Karlbergsvägen

Av: Styrelsen,
Under fyra veckor from 2018-04-09 pågår upprustning av förskolans gård ut mot Karlbergsvägen. Detta sker i förskolans regi.
Lekutrustningen byts ut och markarbetet omfattar bl. a. fallskyddsbeläggning under klätterställning, plattsättning och konstgräs av vissa grusytor.
Under tiden för renovering behöver förskolan använda innergården som uppställningsplats för barnen. Vi ber om överseende med detta.

Läs mer

Motioner till föreningsstämman, nytt avtal med Com Hem m.m.

Av: Styrelsen, februari 15, 2018
Motioner till föreningsstämman, som är planerad till 2018-05-24, skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-02-28.
Motioner kan skickas som e-post till någon i styrelsen eller, om ni inte har möjlighet till det, lägg dem i föreningens brevlåda i 74:ans trapphus . E-postadresser finns under menyn Styrelse och organisation.

Det befintliga avtalet med Com Hem för bredband, TV och IP-telefoni gäller t.o.m. 2018-06-30. Efter förhandlingar med Com Hem har ett förmånligt nytt avtal tecknats för i första hand till 2020-06-30. Ni som önskar ha kvar abonnemang med Com Hem efter 2018-06-30 kan  fortsätta med det. (Avtalet med Bredbandsbolaget gäller fortfarande oförändrat.)

Föreningen har inköpt en ”pirra” som medlemmar kan nyttja.  Den står i hobbyrummet i 74:an. Nyckel finns i nyckelskåpet i tvättstugan.

Glöm inte märka cyklar, barnvagnar och era andra saker i cykelförråd, barnvagnsrum och cykelställ utomhus senast 2018-03-14.

(Sidan uppdaterad 2018-03-08.)

Läs mer

Hissen stoppad i 74:an

Av: Styrelsen, februari 7, 2018 Läs mer

Snabbare bredband, bättre router

Av: Styrelsen, januari 23, 2018
I  ”Informationsbrev december 2017” beskrivs uppgraderingen av bredbandet från 2018-02-01. Informationen  från Bredbandsbolaget har nyligen delats ut i brevlådorna. Se nedan. Den kostnadsfria premiumroutern måste var och en beställa själv på telefon 0770-111 700. Påpeka för säkerhets skull att ni vill ha en returavi. Enligt Bredbandsbolaget gäller:
Samtliga kunder som ringer in och vill ha en nyare router skall få en Technicolor Premiumrouter, 799:a utskickad kostnadsfritt. Returavi skall skickas ut för kunds gamla router.”
(Denna sida är uppdaterad 2018-02-07.)

Bredbandsbolaget_2018_1

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Modernisering av hissarna

Av: Styrelsen, januari 9, 2018
Hissarna kommer att renoveras under våren 2018, preliminär starttid är vecka 10. Se nedan. Information lämnas även i samband med den extra föreningsstämman 2018-01-23.

Modernisering av hissar

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Extra föreningsstämma 2018-01-23, kl 19, Karlbergs skola

Av: Styrelsen, december 27, 2017
Föreningens stadgar behöver anpassas till förändring av lagstiftningen. Se Bostadsrätternas information.
Förslag ändrade stadgar.

Detta är den andra extrastämman för beslut av ändrade stadgar. Den först extrastämman hölls den 25 oktober 2017.
Efter stämman blir den information angående vindsprojektet.

Kallelse-Extrastämma-2018-01-23

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Informationsbrev december 2017

Av: Styrelsen, december 12, 2017 Läs mer

Dåligt vattentryck

Av: Styrelsen, september 21, 2017
Stockholm Vatten hade en för föreningen oplanerad vattenavstängning tisdag den 22/9 kl. 21:00.
Avstängningen har gjort att tryckpumpen som ska se till att vattnet trycks upp i husen har slutat att fungera.
Vår tekniske förvaltare Valvet Förvaltning jobbar sedan onsdag den 23/9 för att lösa problemet.
Fredag, den 22/9, är felet åtgärdat och trycket är tillbaka.
Läs mer

Avstängning av vatten

Av: Styrelsen, september 20, 2017
Stockholm Vatten informerar normalt styrelsen om planerade avstängningar som påverkar vår fastighet. Styrelsen kan då avisera avstängingen.
Den 19/9 2017 kl. 21 stängdes vattnet av utan förvarning. Vår fastighet skulle inte omfattas men det blev ändå så.
Information finns på Stockholm Vattens informationssida.
Läs mer

IDUN-garaget och nya avtalet 2017-10-01

Av: Styrelsen, september 19, 2017
Styrelsen har varit i kontakt med Parking Partner som tar över efter Q-Park  2017-10-01. Det ska komma ytterligare information från Parking Partner inom kort så skicka inte in avtalet ännu.
Läs mer

Extra föreningsstämma 2017-10-25, kl 19, Karlbergs skola

Av: Styrelsen, september 18, 2017
Föreningens stadgar behöver anpassas till förändring av lagstiftningen.  Se Bostadsrätternas information.
Förslag ändrade stadgar.
Efter stämman blir det information angående vindsprojektet.

Extra föreningsstämma 2017-10-25

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Informationsbrev september 2017

Av: Styrelsen, september 16, 2017
I det utdelade brevet (nedan) står under ”Vindsprojektet” att vid den kommande extrastämman skall stadgeändringen slutligen godkännas.
Vid beslutet av ändringar av stadgarna vid årsstämman 2017-06-26 hade det smugit in sig ett formellt fel i de nya skrivningarna och stadgarna behöver därför antas vid två kommande stämmor.

Informationsbrev 2017-09-15

Ladda ner dokument här!

Läs mer

Felanmälan vid stopp i sopnedkastet eller fel på hissen

Av: Styrelsen, september 5, 2017
Jourutryckningar är mycket dyrbara för föreningen. Vid stopp i sopnedkastet kontakta i första hand styrelsen (som ofta kan åtgärda stoppet) via Patrik Kaneteg. Vid fel på hissen gäller detsamma utom när det är brådskande, t ex när någon person sitter fast i hissen. Jourtelefon hissfel: 08-564 350 10.
Läs mer

Nya parkeringstillstånd

Av: Styrelsen, september 26, 2016
Nu finns nya parkeringstillstånd för lastning och lossning i 60 min. Hämtas hos Wahlström i 74:an, 7 tr.
Läs mer

Färgkod för lägenhetsdörrar

Av: Styrelsen, augusti 31, 2016
Om man som medlem väljer att byta ut sin ytterdörr till t ex en säkerhetsdörr är det viktigt att utseendet blir identiskt med utseendet på ursprunglig dörr samt målar utsidan på dörren med rätt färgkod

Färgkod för dörrar i trapphus är: 8005-Y20R.

Färgkod för dörrar på loftgång är: S 0505-Y50R.

Kontakta styrelsen om ytterligare information behövs.

Läs mer

Avtal Com Hem och Bredbandsbolaget

Av: Styrelsen, juni 2, 2016
Föreningen har avtal med Com Hem som löper till 2018-06-30. Vi har också avtal med Bredbandsbolaget om fibernätet i fastigheten som går till samtliga lägenheter.

Com Hems avtal är uppsagt då Bredbandsbolagets fibernät levererar bredband om 100/100 MB och där kan vi koppla på  bredband, IP-telefoni och TV med valfri leverantör från 2018.

Just nu överlappar dessa avtal varandra men 2018 ser vi det som onödigt att ha kvar ett särskilt avtal med Com Hem eftersom du kan få Com Hem via fibern om du vill ha kvar deras utbud. Därför är Com Hem avtalet uppsagt.

Styrelsen

Läs mer

Ny hemsida!

Av: Reduca, april 28, 2016
Hej alla medlemmar och intressenter,
Nu har vi en ny föreningshemsida där ni kan finna information och nyheter om föreningen. Ni kan också hitta viktiga dokument, datum och mycket mer!
Har ni några frågor som inte besvaras på hemsidan så är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
Läs mer