Hemförsäkring – Bostadsrättstillägg

Viktigt!

Om man bor i bostadsrätt är det viktigt att ha ett bostadsrättstillägg i hemförsäkringen.
Brf Valvet har fr o m 2019-05-01 en fastighetsförsäkring från Fastighetsägarna. I denna fastighetsförsäkring ingår också ett gemensamt bostadsrättstillägg som gäller för samtliga medlemmar. Om ni har ett bostadsrättstillägg i er hemförsäkring, kan det tas bort.
 

Vid skada:

Kontakta skadeavdelning på telefonnummer 0771-50 60 70 eller e-post fefskador@protectorforsakring.se.
Skadeanmälningsblankett finns att hämta på:
www.fefonline.se

Försäkringsvillkor:

Bostadsrattstillagg_PS904

Ladda ner dokument här!

(Sidan uppdaterad 2021-02-04)