Hemförsäkring – Bostadsrättstillägg

Viktigt!

Om man bor i bostadsrätt är det viktigt att ha ett bostadsrättstillägg i hemförsäkringen.

På grund av stor ökad premie för föreningens fastighetsförsäkring kommer bostadsrättstillägget EJ längre ingå fr o m 2021-05-01. Detta innebär att samtliga medlemmar själva får lägga till bostadsrättstillägg fr o m 2021-05-01.
 

Vid skada:

Nedanstående gäller enbart skador tom 2021-04-30. Därefter kontaktar man sitt eget försäkringsbolag.

Kontakta skadeavdelning på telefonnummer 0771-50 60 70 eller e-post fefskador@protectorforsakring.se.
Skadeanmälningsblankett finns att hämta på:
www.fefonline.se

Försäkringsvillkor:

Bostadsrattstillagg_PS904

Ladda ner dokument här!

(Sidan uppdaterad 2021-04-15)