Hemförsäkring – Bostadsrättstillägg

Viktigt!

Om man bor i bostadsrätt är det viktigt att ha ett bostadsrättstillägg i hemförsäkringen.
Brf Valvet har fr o m 2019-05-01 en fastighetsförsäkring från Fastighetsägarna. I denna fastighetsförsäkring ingår också ett gemensamt bostadsrättstillägg som gäller för samtliga medlemmar. Om ni har ett bostadsrättstillägg i er hemförsäkring, kan den tas bort fr o m 2019-05-01 eller vid närmaste omläggningsdatum med ert försäkringsbolag. Kontrollera med bolaget.
 

Försäkringsvillkor:

Bostadsrattstillagg_PS904

Ladda ner dokument här!

(Sidan uppdaterad 2019-04-25)