Styrelsen och organisation

Ordinarie styrelseledamöter 2023-2024

E-post till styrelsen
brfvalvet@karlbergsvagen7476.se
Ordförande
Jan Kowalski (74:an)
Kassör/Ekonomiansvarig
Ruben De Moor (76:an)
Sekreterare
Kristian Ringenson (76:an)
Ledamöter
Tomas Fransson (76:an)
Eleonora Hansi (76:an)
Suppleant
Stefan Friman (74:an))
Valberedning
Anna Frenning (76:an)
anna@frenning.se
Björn Rosenlund (74:an)
bjorn.rosenlund@telia.com

Ansvarig för parkering och nycklar
Marcus Wahlström (74:an)
marcus.whalepower@hotmail.com

(Sidan uppdaterad 2023-06-12)