Styrelsen och organisation

Ordinarie styrelseledamöter 2023-2024

E-post till styrelsen
brfvalvet@karlbergsvagen7476.se
Ordförande
Jan Kowalski (74:an)
Kassör/Ekonomiansvarig
Ruben De Moor (76:an)
Sekreterare
Kristian Ringenson (76:an)
Ledamöter
Tomas Fransson (76:an)
(Eleonora Hansi (76:an). Flyttat 2023-11-30)
Suppleant
Stefan Friman (74:an))
Valberedning
Anna Frenning (76:an)
anna@frenning.se

Ansvarig för parkering och nycklar
Marcus Wahlström (74:an)
marcus.whalepower@gmail.com

(Sidan uppdaterad 2024-01-12)