Styrelsen och organisation

Ordinarie styrelseledamöter 2024-2025

E-post till styrelsen
brfvalvet@karlbergsvagen7476.se
Ordförande
Jan Kowalski (74:an)
Ekonomiansvarig/Kassör
Jan Kowalski (74:an) och Ruben De Moor (76:an)
Sekreterare
Kristian Ringenson (76:an)
Ledamöter
Tomas Fransson (76:an)
Suppleant
Stefan Friman (74:an))
Valberedning
Anna Frenning (76:an)
anna@frenning.se
Lisa Frykman (76:an)
lisa.e.frykman@gmail.com

Ansvarig för parkering och nycklar
Marcus Wahlström (74:an)
marcus.whalepower@gmail.com

(Sidan uppdaterad 2025-05-31)