Ombyggnad och renovering

ANMÄLAN

Om ni skall bygga om eller renovera er lägenhet skall medgivande från styrelsen inhämtas före arbetet påbörjas.

Anmälan kan skickas till: brfvalvet@karlbergsvagen7476.se
OBS! Skicka också in bygganmälan alternativt bygglovsansökan till kommunen (https://bygglov.stockholm/sok-lov-eller-anmalan/)

Ansökningsblankett till styrelsen:

Ladda ner blankett här.

Vad behöver du tänka på när du ska bygga om?

Läs detta dokument: http://www.karlbergsvagen7476.se/wp-content/uploads/2017/03/Vad-du-behöver-tänka-på-när-du-ska-bygga-om_2012-05-22.pdf

Vad du behöver tänka på när du ska bygga om_2012-05-22

ARBETSTID / AVISERING

Ombyggnadsarbete bör endast äga rum vardagar 08.00 – 17.00 och – om så nödvändigtvis måste ske – helger 12.00 – 16.00. Informera dina grannar.
Vid störande arbeten (t ex bilningsarbeten) avisera i trapphall och hiss senast en dag före arbetets start. Tid för störande arbeten skall även anpassas till verksamheter (förskola) i fastigheten.

ANVISAD PLATS FÖR TILLFÄLLIGT UPPLAG AV BYGGAVFALL

Medlemmen är ansvarsskyldig mot föreningen då det gäller hantering av byggavfall.  Byggavfall skall placeras på av föreningen anvisad plats (kartbilaga kommer att upprättas). Byggavfall skall förvaras i därför avsedd behållare/säck och borttransport skall ske utan dröjsmål (maximalt 3 arbetsdagar).

RITNINGAR

Ritningar över fastigheten kan tillhandahållas via styrelsen. Enkla ritningar finns under menyvalet Planritningar lägenheter.

TIPS

Denna länk innehåller matnyttiga tips, bland annat en bra handbok.
https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-tjanster/anlita-hantverkare/

FLÄKT

Vårt ventilationssystem (s.k. FT-system) kräver i första hand volymkåpa/spiskåpa (sådan som funnits som original i samtliga lägenheter och har två lägen – grundflöde och forcering).

För medlemmar som ska byta ut den gamla spiskåpan till ny enligt standard, bör KÅPA FRANKE 1221B-10 eller FSK 490-11 användas. Dessa spiskåpor är godkända av styrelsen och kräver inget ytterligare medgivande från styrelsen vid installation. Det är viktigt att bytet sker till dessa modeller då fläktsystemet är byggt för självdrag och inte motorsystem. Frankes fläktar som slutar på -10 går att använda.

I andra hand kan en Kolfilterfläkt monteras, om den EJ ansluts till den gemensamma ventilationskanalen. Den gemensamma kanalen får inte pluggas utan där måste det sitta ett frånluftsdon för grundventilation.

I tredje hand – Om man nu har köpt felaktiga kåpor med spisfläktar som kräver egen ventilationskanal (är vanliga i villor) kan man montera dessa ihop med Spjäll 125 men det är ett sämre alternativ då luften kommer ventileras in i lägenheten igen och kan i sämsta fall återföra viss lukt in i lägenheten igen.

Läs gärna mer här om skillnaderna mellan olika typer av köksfläktar/kåpor: https://www.franke.com/se/sv/home-solutions/produkter/koksflaktar.html Under flikvalet ’Ventilationsteknologi’ välj Lägenhet-10.

Är du osäker om du har rätt fläkt eller inte, vänligen kontakta någon i Styrelsen.

TOALETT

Ska du byta toalett? Om du väljer en snålspolande toalett ska du ställa in maximal spolning då våra avloppsrör kräver det.

YTTERDÖRR

Om man som medlem väljer att byta ut sin ytterdörr till t ex en säkerhetsdörr är det viktigt att utseendet blir identiskt med utseendet på ursprunglig dörr samt målar utsidan på dörren med rätt färgkod.
Färgkod för dörrar i trapphus är: 8005-Y20R.
Färgkod för dörrar på loftgång är: S 0505-Y50R.
Kontakta styrelsen om ytterligare information behövs.

Denna sida kan även uppdateras med ombyggnadstips från er medlemmar; maila brfvalvet@karlbergsvagen7476.se för förslag.

Se även föreningens Trivselregler

(Listan över utförda underhållsarbeten på fastigheten är flyttad till menyn Om Brf Valvet)

(Sidan uppdaterad 2024-04-22)