Felanmälan

Felanmälan gällande allmänna utrymmen i fastigheten görs from 2019-01-01 till Fastighetsägarna Service, tel. 08 617 76 00, som även kan anlitas för åtgärder i lägenheter (debiteras bostadsrättsinnehavaren).

Jourutryckningar är mycket dyrbara för föreningen. Vid fel på hissen kontakta i första hand styrelsen utom när det är brådskande, t ex när någon person sitter fast i hissen. Jourtelefon hissfel: 08-564 350 10.

Avstängning av vatten som görs av Stockholm Vatten får styrelsen som regel vetskap om i förväg och kan informera om. Information om avstängningar finns på Stockholm Vattens informationssida.

(Sidan uppdaterad 2021-11-06)