Styrelsemöten och Årsstämma

Kalendarium

2022

Årsstämma

  • Årsstämma 2022: onsdag 2022-06-01 kl. 19:00.

Ordinarie styrelsemöten

2022

  • 2022-01-19
  • 2022-02-16
  • 2022-03-16
  • 2022-04-20
  • 2022-05-18
  • 2022-06-13
  • 2022-08-29

(Sidan uppdaterad 2022-06-15)