Styrelsemöten och Årsstämma

Kalendarium

2021

Årsstämma

  • Årsstämma 2021, 2021-05-27

2021 Extra föreningsstämma

  • 2021-02-08

Ordinarie styrelsemöten

2021

  • 2021-01-20
  • 2021-02-17
  • 2021-03-17
  • 2021-04-14
  • 2021-05-12