Styrelsemöten och Årsstämma

Kalendarium

2024

Årsstämma

  • Årsstämma 2024: torsdag 2024-05-23 kl. 19:00.

Ordinarie styrelsemöten

2024

  • 2024-01-15
  • 2024-02-19
  • 2024-03-18
  • 2024-04-15
  • 2024-05-20
  • 2024-06-18
  • 2024-08-19
  • 2024-09-16
  • 2024-10-14
  • 2024-11-11
  • 2024-12-09

(Sidan uppdaterad 2024-06-25)