Styrelsemöten och Årsstämma

Kalendarium

2023

Årsstämma

  • Årsstämma 2023: måndag 2023-05-15 kl. 19:00.

Ordinarie styrelsemöten

2023

  • 2023-01-23
  • 2023-02-20
  • 2023-03-20
  • 2023-04-17
  • 2023-05-15
  • 2023-06-12
  • 2023-07-06
  • 2023-08-28
  • 2023-09-25
  • 2023-10-23
  • 2023-11-20
  • 2023-12-11

(Sidan uppdaterad 2023-06-12)