Parkeringstillstånd

Gällande parkeringstillstånden kontakta Marcus Wahlström i 74:an


Parkeringsövervakning Brf Valvet

Styrelsen för Brf Valvet har avtal med Q-Park gällande övervakningen av felparkerade bilar inom vår fastighet. Avtalet innebär att Q-Park patrullerar vår fastighet och kommer att ålägga olovligt parkerade fordon på området med en kontrollavgift. Q-Park skyltar rörande parkeringsreglerna vid infarten på Karlbergsvägen samt vid tomtgränsen mot skolgården.

Felparkerade bilar kan anmälas till Q-Park (se tel.nummer på skyltar).

Samtliga boende i fastigheten Karlbergsvägen 74-76 har rätt att parkera inom fastigheten för att lasta i och lasta ur sina bilar om man samtidigt uppfyller följande regler:

  • Fordonet skall vara försett med ett giltigt parkeringstillstånd från Brf Valvet (Q-Park)
  • Du får parkera inom fastigheten i max en (1) timmes tid
  • P-skiva skall placeras väl synligt i vindrutan på fordonet som visar vilken tid som bilen lämnades
  • Fordonet får ej blockera övrig framfart (parkering i eller framför bom i portalen är ej tillåtet).

Parkeringstillstånden är tidsbegränsade (max 1 år i taget). Glöm inte att kontrollera giltighetstiden. Ansvarig för parkeringstillstånden meddelar när nya parkeringstillstånd finns att hämta.

För nyckel till bommen vid 74:an, kontakta någon i styrelsen.

Ny stoppförbudsskylt 2011-04-04

På styrelsens begäran sitter nu en stoppförbudsskylt utanför Karlbergsvägen 74. Förbudet gäller vardagar mellan 06:00 och 12:00 och omfattar en sträcka på 15 meter av gatan utanför infarten. Förhoppningsvis skall detta förhindra att soptömningen uteblir för att sopsugsbilen inte kommer fram på grund av parkerade bilar.

Styrelsen