Parkeringstillstånd

Gällande parkeringstillstånden kontakta Marcus Wahlström i 74:an


Parkeringsövervakning Brf Valvet

Styrelsen för Brf Valvet har avtal med aimo park gällande övervakningen av felparkerade bilar inom vår fastighet. Avtalet innebär att aimo park patrullerar vår fastighet och kommer att ålägga olovligt parkerade fordon på området med en kontrollavgift. aimo park skyltar rörande parkeringsreglerna vid infarten på Karlbergsvägen samt vid tomtgränsen mot skolgården.

Felparkerade bilar kan anmälas till aimo park (se telefonnummer på skyltar).

Samtliga boende i fastigheten Karlbergsvägen 74 och 76 har rätt att parkera inom fastigheten för att lasta i och lasta ur sina bilar om man samtidigt uppfyller följande regler:

  • Fordonet skall vara försett med ett giltigt parkeringstillstånd från Brf Valvet (aimo park)
  • Du får parkera inom fastigheten i max en (1) timmes tid
  • P-skiva skall placeras väl synligt i vindrutan på fordonet som visar vilken tid som bilen lämnades
  • Fordonet får ej blockera övrig framfart (parkering i eller framför bom i portalen är ej tillåtet).

Parkeringstillstånden är tidsbegränsade (max 1 år i taget). Glöm inte att kontrollera giltighetstiden. Ansvarig för parkeringstillstånden meddelar när nya parkeringstillstånd finns att hämta.

För nyckel till bommen vid 74:an, kontakta någon i styrelsen.

(Sidan uppdaterad 2023-05-09)