Avfallshantering

Avfallshantering, El-avfall och Kemiska produkter

a) Avfall som kan återvinnas (tidningar, papper, pappersförpackningar, plastförpackningar, plåtförpackningar och glas) lämnas på återvinningsstation, närmast på
Rörstrandsgatan (vid Norra Stationsgatan/Karlbergsvägen), Tomtebogatan eller Vikingagatan. Vänligen respektera detta av miljöhänsyn.

b) Föreningen har sortering av matavfall. Detta innebär att samtliga
hushåll sorterar matavfall i de speciella pappåsar som tillhandahålls (och sedan
hämtas av varje hushåll) för att sedan tömmas med påse i de tre behållare som är uppställda på
infarten vid Karlbergsvägen 74, märkta med Matavfall. Behållarna där ni slänger matavfallet låses
upp med er entrényckel. (Ett fjärde skåp finns också men är endast för förskolan).
Varje hushåll erhåller en påshållare samt påsar för initialt bruk innan startdatumet. Nya påsar kan hämtas på återvinningscentraler men också i många butiker, t ex Hemköp vid Torsplan. Vad som får
slängas i matavfallspåsarna framgår av:
Att sortera matavfall.
Vi ber dig att vara extra noga så att endast matavfall sorteras i påsarna som är avsedda för
matavfall i dessa skåp.

c) Hushållsavfall kastas i  de fyra behållare som är uppställda på infarten vid Karlbergsvägen 74, närmast gatan. Behållarna låses upp med er entrényckel.

d) Grovsopor, elskrot och kemiskt avfall ska lämnas på plats som anvisas av
kommunen. Närmaste återvinningscentral är Roslagstulls återbruk. Andra alternativ är  den Mobila miljöbilen, alternativt Circla som bär ut och kör bort dina grovsopor för en kostnad.

Se vidare information på internet:
Roslagstulls återbruk

Bromma Återvinningscentral

Returrundan

Circla

tiptapp

(Sidan uppdaterad 2024-03-06)