Avfallshantering

Avfallshantering, El-avfall och Kemiska produkter

a) Avfall som kan återvinnas lämnas på återvinningsstation, närmast på
Rörstrandsgatan (vid Norra Stationsgatan/Karlbergsvägen), Tomtebogatan eller Vikingaggatan. Vänligen respektera detta av miljöhänsyn.

b) Sopnedkastet, som är anslutet till sopsugsanläggning, får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna och i lagom storlek för att passa inkastet. Tänk på vad du kastar i!
OBSERVERA återvinning av matavfall from 2021-04-12:
Separat-matavfallsinsamling

Ladda ner dokument här!

c) Grovsopor, elskrot och kemiskt avfall ska lämnas på plats som anvisas av
kommunen. Närmaste återvinningscentral finns i Bromma (Roslagstulls station är stängd). Andra alternativ är  den Mobila miljöbilen, alternativt Circla som bär ut och kör bort dina grovsopor för en kostnad.

Se vidare information på internet:

Bromma Återvinningscentral

Mobila miljöstationen

Circla

tiptapp

(Sidan uppdaterad 2021-08-20)