Avfallshantering

Avfallshantering, El-avfall och Kemiska produkter

a) Avfall som kan återvinnas lämnas på återvinningsstation, närmast på
Rörstrandsgatan (vid Norra Stationsgatan/Karlbergsvägen), Tomtebogatan eller Vikingaggatan. Vänligen respektera detta av miljöhänsyn.

b) Sopnedkastet, som är anslutet till sopsugsanläggning, får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna och i lagom storlek för att passa inkastet. Tänk på vad du kastar i!
OBSERVERA återvinning av matavfall from 2021-04-12:
Separat-matavfallsinsamling

Ladda ner dokument här!

c) Grovsopor, elskrot och kemiskt avfall ska lämnas på plats som anvisas av
kommunen. Närmaste återvinningscentral finns på Roslagstull vid garage under Johannes fotbollsplan. Andra alternativ är  den Mobila miljöbilen, alternativt Circla som bär ut och kör bort dina grovsopor för en kostnad.

Se vidare information på internet:

Roslagstull Återvinningscentral

Bromma Återvinningscentral

Mobila miljöstationen

Circla

tiptapp

(Sidan uppdaterad 2021-03-03)