Container

Föreningen kommer att ställa upp en container mellan husen för att kasta uttjänta saker under tiden 2023-04-20 – 2023-04-24. Farligt avfall får ej slängas där.

Container-2023-04-20
Ladda ner dokumentet här!

Av: Styrelsen, april 4, 2023
Tillbaka