Föreningsstämma 2023

Årsredovisningen kommer distribueras före stämman.

Kallelse-arsstamma-2023

Ladda ner dokumentet här!

Årsredovisning för 2022

Revisionsberättelse för 2022

Av: Styrelsen, maj 1, 2023
Tillbaka