Nedgradering av huvudsäkring till 20 A

Nedanstående meddelande skickades ut som e-post 2023-10-25.
Hej!
Nyligen har du som lägenhetsinnehavare i Brf Valvet fått ett brev från Ellevio om din elavgift.
Styrelsen har nu varit i kontakt med Ellevio. Bakgrunden är att det har varit fel i dokumentationen kring vilken ampere det är på huvudsäkringarna i trapphuset till respektive lägenhet. Det är i nuläget 25 A men Ellevio påstår att de vid något tillfälle har fått en felaktig uppgift om 20 A vid kontroll. Det är oklart hur gammalt missförstånd det är frågan om.
Ellevio avser nu att debitera en högre avgift från samtliga boende i föreningen med anledning av detta. Avgiftshöjningen gäller från och med den 1 november 2023. Det skulle innebära 505 kr/mån istället för nuvarande 105 kr/mån per lägenhet.
Föreningens styrelse har med anledning av detta beslutat att nedgradera samtliga anslutningar till 20 A för att ni som medlemmar skall kunna behålla det lägre priset om 105 kr/mån.
Om DU som lägenhetsinnehavare hellre vill ha kvar 25 A så går det bra att anmäla detta till styrelsen INOM 5 dagar. Då undantar vi din lägenhet från nedgraderingen. MEN det innebär en högre månadsavgift till Ellevio för dig (en höjning from november från 105 kr till 505 kr).
Säkring – 20230101 (ellevio.se)

För dig som inte vet om du behöver behålla 25 A kan följande vara bra att känna till:
20 A räcker för dig om du har en årsförbrukning om 25 000 – 30 000 kWh/år och ett max effektuttag om 14 kW (20 A x 230 V x 3 faser = 13 800 W). Det är standard för de flesta lägenheterna.
Om du i stället väljer 25 A kan du ha ett max effektuttag om 17.25 kW (25 A x 230 V x 3). Skillnaden är alltså inte så stor.

Om du inte gör någonting så nedgraderas din lägenhet automatiskt.
MEN vill du ha kvar 25 A så SKALL DU ANMÄLA detta skriftligen till styrelsen brfvalvet@karlbergsvagen7476.se senast den 30 oktober 2023.
Ange anläggnings-id (ett långt nummer) som du hittar på en faktura från Ellevio. Det framgår även av brevet som kommit från Ellevio.
Vänligen,
Styrelsen

Av: Styrelsen, oktober 25, 2023
Tillbaka