Vindsprojektet

Detta har hänt sedan vi tog startbeslutet på extrastämman hösten 2015.

April 2018: Styrelsen bordlägger ett beslut om att lämna in ytterligare en bygglovsansökan. Sedan dess är projektet vilande.
Aug.2017-april 2018: Styrelsen arbetar tillsamman med en konsult A-arkitekter på ett modifierat förslag.
Maj 2017: Byggnadsnämnden avslår bygglovsansökan.
Feb 2017: Reviderade ritningar inlämnat till Stockholms Stadsbyggnadskontor
Nov 2016: Preliminärt avslag på bygglovsansökan från Stockholms Stadsbyggnadskontor

Aug. 2016: Byggnadslovshandlingarna, på 2 x 4 studios på totalt 267 m2 våningsyta, skickades in till Stockholmstad för godkännade.

23 maj 2016: Informationsmöte för medlemmarna om läget nu och hur vindsprojektet ska fortskrida.

Dec 2015-maj 2016: fem av medlemmarna som bor högst upp i 74:an och 76:an är initialt intresserade av att köpa etageyta och förbinda sin lägenhet med en trappa till vindsytan. Fyra hoppar dock av av olika anledningar. Styrelsen måste tyvärr också säga nej till den femte pga. av att det inte går att omvandla tänkt etageyta till en lägenheten med egen ingång, om ett avhopp skulle ske senare i byggprocessen.

Jan 2016: Tina Berlin från Husman & Hagberg är vald som mäklare med uppdrag att sälja ytorna.

Dec. 2015: Glögg och information på gården med skisser som visualiserar olika planlösningar

Julbrevet 2015: Information om att Perfecta AB är valda som byggprojektledare för vindsprojektet